Altes capacitats: de la identificació a la intervenció

Altes capacitats: de la identificació a la intervenció

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates

De l’1 al 31 de juliol

Preu

60 €

Àmbit

Educació especial

Nivells

Infantil, Primària, Secundària,

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Altes capacitats

Aquesta formació ofereix una mirada al peculiar món de les Altes Capacitats perquè els professionals de l’educació puguin oferir a aquests nens i nenes una acollida i un suport adaptats a les seves necessitats educatives especials. Per a aconseguir-ho, cal tenir en compte les seves necessitats en relació amb el seu desenvolupament personal, emocional, social i psicològic, i les potencialitats de les quals estan dotats.

No sempre és fàcil reconèixer un nen d’Altes Capacitats a l’aula, i una vegada reconegut, la comunicació i les relacions amb ell no sempre són fluïdes. Aquí, és imprescindible que els adults tinguem unes nocions bàsiques sobre les Altes Capacitats per a poder oferir un acompanyament emocional i respectuós dins de l’aula i des del centre educatiu. Això es tradueix en donar un suport i tenir recursos per a potenciar i nodrir totes aquestes capacitats, aprendre a conviure-hi i establir-hi relacions sanes i constructives, per tal que el nen es senti vist, acceptat, i recolzat.

 • Conèixer i comprendre les Altres Capacitats i les seves necessitats educatives en els diferents àmbits de la seva vida (social, emocional, psicològic, d’aprenentatge, familiar, etc.).
 • Dotar al mestre i educador de recursos curriculars i actitudinals per a poder potenciar i desenvolupar al màxim les Altes Capacitats dins l’aula, establint relacions de confiança i suport amb l’alumne.
 • Formar i capacitar al mestre per a la diversitat i la inclusió dins l’aula i afavorir la construcció de relacions més conscients, més riques i més humanes amb els alumnes.

Mòdul 1: Què són les Altes Capacitats

 • Característiques dels nens/es amb Altes Capacitats
 • Com són i com aprenen
 • Problemes associats a les Altes Capacitats

Mòdul 2: Identificació i Avaluació dels nens i nenes amb Altes Capacitats Intel·lectuals

 • Identificació i avaluació
 • Teoria de la intel·ligència: Renzulli i Gardner
 • Neurociència en les Altes Capacitats
 • Instruments d’identificació de les Altes Capacitats

Mòdul 3: Les Altes Capacitats a l’escola

 • Detecció i actuació en l’àmbit educatiu
 • Intervenció i estratègies
 • El mestre d’alumnes amb Altes Capacitats

Mòdul 4: La família en les Altes Capacitats

 • La família en les Altes Capacitats
 • L’adolescent amb Altes Capacitats
 • Legislació

La metodologia durant el curs consisteix en una exposició teòrica, amb dues propostes audiovisuals, una proposta pràctica i la interacció amb els companys en el fòrum i mestre-alumne.

Avaluació de l’aprofitament

 • Reflexió i tasca dels dos audiovisuals relacionades amb la teoria dels mòduls.
 • Participar activament en les dinàmiques i casos que es plantejaran en el curs.
 • Participar en les preguntes del fòrum, que conviden a reflexionar i fer propostes.
 • Adaptació d’una unitat de programació que els alumnes escollin, per a un alumne amb Altes Capacitats.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació al 80% dels fòrums.
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Laura Duran Jiménez

Terapeuta Gestalt Infantil i Adolescents. Mestra Primària i Educació Especial. Màster especialista en Altes Capacitats

Professor/a

Laura Duran Jiménez
Laura Duran Jiménez

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, En línia, Atenció diversitat, Ed. especial