Claus d'èxit en lideratge educatiu

Claus d'èxit en lideratge educatiu

Durada

15 hores

Format

En línia i videoconferència

Dates

De l’1 al 31 de juliol

Preu

60 €

Àmbit

Organització i gestió a l’aula

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Lideratge a l'Aula Aquest curs ofereix al docent eines per gestionar el lideratge dins el centre educatiu, ja sigui amb l’alumnat, les famílies o propi equip docent.

 • Aprendre la importància del lideratge en el món educatiu.
 • Descobrir el potencial d’aplicar estratègies de lideratge per a crear centres innovadors.
 • Aprendre estratègies de participació activa de l’alumnat, famílies i quip docent.
 • Donar recursos per avaluar la tasca del líder.

Mòdul 1: Introducció al lideratge educatiu

 • Què entenem per lideratge educatiu.
 • Tipus de lideratge.
 • La importància del lideratge als centres educatius.

Mòdul 2: El docent líder

 • Característiques del líder.
 • Reptes del líder en el sistema educatiu actual.
 • Tècniques de gestió d’equips.

Mòdul 3: Liderar el canvi

 • Motivació per liderar el canvi.
 • Tècniques de lideratge en els centres educatius.
 • Estratègies de participació activa d’alumnes, famílies i equips docents.

Mòdul 4: Avaluar el lideratge

 • Repensar l’educació: liderar models d’èxit educatiu.
 • Reflexions sobre la incidència del líder en el canvi.
 • El perquè de l’avaluació de persones i processos.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran diferents models de lideratge i reflexionar sobre la incidència de cada un d’ells en els centres educatius.
 • A partir de l’exposició d’un cas cal elaborar un pla d’actuació per a la millora de la gestió d’un equip docent que presenta problemes de cohesió.
 • Cal elaborar un document on es representin maneres d’integrar el lideratge per incentivar la participació activa de les famílies dins el centre educatiu.
 • Elaborar un pla estratègic d’autoavaluació de la tasca del líder partint d’un supòsit fictici.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’assistència (en streaming o presencial)
 • Elaboració de, com a mínim, el 80% de les activitats proposades (si el curs és presencial. Si és telemàtic l’alumne ha d’haver realitzat el 100% de les tasques per aprovar)
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Mireia Valdés Llonch.

Docent i Psicopedagoga. Experta en dificultats d’aprenentatge, gestió emocional i gestió d’equips.

Professor/a

Mireia Valdés Llonch.
Mireia Valdés Llonch.

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Gestió a l'aula