Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva

Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates streaming

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

60 €

Àmbit

Organització i gestió a l’aula

Nivells

Secundària, Batxillerat i Formació Professional

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Tutoria

Es tracta d'un curs molt pràctic per tal que els docents puguin desenvolupar una acció tutorial real i efectiva dins del seu grup classe.

 • Establir les bases per fer una tutoria el màxim de positiva i satisfactòria de cara a l’alumne.
 • Centrar els eixos que s’han de desenvolupar en una activitat tutorial per a alumnes de 12 a 18 anys.
 • Aprendre a realitzar els continguts base d’un Pla d’acció tutorial efectiu i factible, per ser aplicat en el centre.
 • Practicar com realitzar entrevistes amb pares i tutors.
 • Aprendre a dur a terme tutories individuals amb els alumnes.
 • Aprendre a dur a terme Juntes d’avaluació i Plans Individualtzats.
 • Experimentar la motivació per saber transmetre-la als alumnes.

MÒDUL 1:

 • L’adolescent i el grup classe:
  • Concepte d’adolescent i adolescència
  • L’adolescent dins aula
  • Rols de l’alumne dins l’aula
  • Què és un equip de treball
  • Apliquem l’explicat al grup-classe

MÒDUL 2:

 • Dinàmica de grup i cohesió:
  • Què és la dinàmica de grups
  • Què són les tècniques de dinàmica de grups?
  • Avaluació dels equips de treball

MÒDUL 3:

 • Motivació i acció:
  • Què és la motivació?
  • Principals teories de la motivació
  • La frustració
  • El clima a l’aula
  • Avaluació de la motivació

La metodologia a seguir inclourà la lectura de diferents materials, la participació en fòrums de debat i l’elaboració d’alguna activitat didàctica d’aplicació a l’aula

Avaluació de l’aprofitament

 • Elaboració de, com a mínim, el 80% de les activitats proposades.
 • Els alumnes hauran d’entregar un dossier on es treballa el tema proposat. Aquest dossier és extens i complet per tal de que el professor vegi si s’ha entès i treballat el tema. És un dossier on se li demanen a l’alumne/a aspectes fonamentals del temari relacionats amb la pràctica real d’una tutoria.
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts.
 • Lliurament correcte de les diferents parts de què es composa la programació didàctica i la seva òptima aplicació a l’aula.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Meritxell Coma i Vernet

Llicenciada en Dret. Professora titular de Secundària i Cicles Formatius. Formadora

Professor/a

Meritxell Coma Vernet
Meritxell Coma Vernet

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Secundària, Batxillerat, En línia, Gestió a l'aula