Com millorar la programació didàctica d’aula a secundària, batxillerat i formació professional

Com millorar la programació didàctica d’aula a secundària, batxillerat i formació professional

Durada

45 hores

Format

En línia

Dates

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

180 €

Àmbit

Organització i gestió a l’aula

Nivells

Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

maLlapis

Revisió i actualització tutoritzada de la programació didàctica.

 • Conèixer cada un dels apartats que integren la programació didàctica.
 • Programar un curs atenent a la realitat de l’aula.
 • Desenvolupar una programació concreta i factible.
 • Realitzar una programació d’aula sencera.

MÒDUL 1: 1.1 Concepte i parts de la PD

    1.2 Índex
    1.3 Introducció
    1.4 Objectius: etapa, àrea, matèria

MÒDUL 2:
    Contextualització

MÒDUL 3:
     Metodologia general:
          atenció diversitat, espais, materials i recursos, dinàmica de grup...

MÒDUL 4:
     Competències bàsiques

MÒDUL 5:
     Avaluació

MÒDUL 6:

     6.1 Connexions amb altres àrees.
     6.2 Acords de departament sobre l’àrea o matèria.

MÒDUL 7:
     Unitats Didàctiques /Mòduls UF

MÒDUL 8:
     8.1 Activitats ensenyament-aprenentatge
     8.2 Temporització per sessions

MÒDUL 9: Bibliografia i Webgrafia

Es tracta d’informació via Internet a través d’un campus virtual. El campus virtual és l’aula on es realitza l’aprenentatge. En aquesta aula d’aprenentatge situem fòrums de debat, correu personal i els recursos d’aprenentatge i avaluació del curs

Avaluació de l’aprofitament

 • Elaboració de, com a mínim, el 80% de les activitats proposades.
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts.
 • Lliurament correcte de les diferents parts de què es composa la programació didàctica i la seva òptima aplicació a l’aula.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Meritxell Coma Vernet

Llicenciada en Dret. Professora titular de Secundària i Cicles Formatius. Formadora

Professor/a

Meritxell Coma Vernet
Meritxell Coma Vernet

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

45 hores, Secundària, Batxillerat, En línia, Gestió a l'aula