El conflicte a l’aula i l’assetjament escolar (Bullying)

Estratègies i recursos per a la inclusió de l’alumnat

Durada

15 hores

Format

Videoconferències

Dates streaming

5,  7,  9  i  12 de juliol.

Horari streaming

9.30 a 11.30 h.

Preu

60 €

Àmbit

Educació emocional

Nivells

Primària, ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

BullyingEn els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat En els darrers anys, els centres educatius hem estat conscients d’una realitat present entre nosaltres, però moltes vegades encoberta o velada. Les xifres ens fan adonar que una part força significativa del nostre alumnat ha patit, pateix o patirà alguna situació d’assetjament dins de l’escola o l’institut. El conflicte forma part de les relacions humanes i de les interaccions que establim amb els altres. Des d’una perspectiva àmplia i global, els centres educatius tenim el repte de crear entorns inclusius dins models de convivència que afavoreixin un desenvolupament positiu a escala individual i grupal. En aquest curs oferirem eines per una gestió del conflicte eficaç i positiva dins una metodologia i una convicció inclusiva per als centres educatius. Alhora que proposarem estratègies i recursos per a la sensibilització, la prevenció, la detecció, la intervenció i l’avaluació de possibles casos d’assetjament (Bullying)i ciberassetjament. 

 • Conèixer les claus d’un entorn educatiu de convivència inclusiu i facilitador del desenvolupament individual i l’apoderament de tot l’alumnat.
 • Conèixer la naturalesa del conflicte, la seva definició i les seves fases. 
 • Desenvolupar diferents estratègies i models d’actuació per a la gestió del conflicte.
 • Reconèixer l’assetjament i el ciberassetjament com situacions específiques dins de la gestió dels conflictes.
 • Adquirir eines per a la detecció, l’anàlisi de causes i la intervenció inicial des de la figura docent davant un possible assetjament.
 • Aprofundir en estratègies educatives per a la prevenció i la sensibilització de la comunitat educativa davant els conflictes, els assetjaments i altres possibles problemes de convivència.
 1. L’assetjament i el ciberassetjament
  1. Definició d’assetjament i ciberassetjament.
  2. Causes i indicadors per a la seva detecció.
  3. L’assetjament com a procés amb diferents etapes.
  4. Idees i creences falses al voltant de l’assetjament.
 2. Entorns educatius de convivència inclusiva
  1. Espais educatius facilitadors de creixement personal i grupal.
  2. El conflicte com a dimensió inherent de la relació amb els iguals.
  3. Competències personals i apoderament.
  4. L’assetjament i el ciberassetjament en el context educatiu.
 3. El conflicte en contextos educatius
  1. La seva definició i la seva naturalesa.
  2. Fases, detecció i primeres actuacions davant el conflicte.
  3. Estratègies de resolució de conflictes: la mediació, els estils de negociació i altres metodologies
  4. Mesures disciplinàries: normes, reforços i càstigs.
 4. Estratègies d’actuació davant l’assetjament i el ciberassetjament
  1. Estratègies de detecció.
  2. Primeres actuacions.
  3. Estratègies d’intervenció.
  4. Recursos, eines
 • Presència activa a un mínim del 80% del total d’hores de sessions de videoconferència.
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades de manera satisfactòria.
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts.
 • Superació de les activitats digitals al final de cada mòdul.
 • Lliurament correcte i superació de l’activitat de síntesi.

Pere Muñoz Sellart.
Mestre, psicòleg i educador social.
Postgrau en Estratègies d’aprenentatge.
Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència.

Professor/a

Pere Muñoz Sellart.
Pere Muñoz Sellart.

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Primària, Secundària, Híbrid, Ed. emocional , Atenció diversitat