El dietari de l'adolescent artista

El dietari de l'adolescent artista

Durada

15 hores

Format

Videoconferència

Dates streaming

5, 6, 7, 8 i 9 de juliol

Horari streaming

De 16 a 19 h.

Preu

60 €

Àmbit

Educació artística

Nivells

Primària, Secundària

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Dietari Artísta

Es tracta d’ensenyar a l’alumne a enriquir el seu propi diari personal: un racó on hi anoti reflexions, pensaments, frases que li han agradat, hi dibuixi traços o esbossos, hi posi fotografies pròpies... i ho pugui il·lustrar. Més enllà d’un llibre íntim, s’ha de convertir en una eina de transmissió d’idees i d’aportació de materials que permetin desenvolupar projectes a classe amb l’ajuda de diferents tècniques. En partir d’una base pròpia que acaba convertint-se en un apèndix del mateix alumne, aquest es fa seu el treball i pot reflectir en qualsevol moment amb colors, formes... allò que sent o ha experimentat; en definitiva, la seva essència, el seu interior més profund. Aquest recurs ajuda  a fer a conèixer a l’alumne un ventall de tècniques i a aplicar-les, i al mateix temps a evolucionar en el seu auto coneixement i a canalitzar les seves emocions.

 • Ajudar a l’alumne a “llegir” els seus esborranys, a treure’n el potencial i les possibles aplicacions, tant a nivell plàstic com personal.
 • El docent ha de ser capaç de motivar a l’artista que l’adolescent porta a dins i ensenyar-lo a treballar diferents tècniques que l’ajudin a reflectir les seves sensacions i sentiments.
 • Ajudar al docent a connectar amb l’alumne a través de l’art, creant ponts de diàleg alumne-professor, i a incentivar que els alumnes, amb les seves diferents habilitats i capacitats individuals s’ajudin entre ells per tal de crear “xarxa” i cohesionar així el grup classe.
 • El docent ha de comprendre el llenguatge plàstic i les formes d’expressió plasmades en el treball de l’adolescent per tal que l’alumne en tregui el màxim nivell de qualitat.
 • El docent ha d’ajudar a l’alumne a estimar, entendre i valorar la seva obra i a respectar-se i estimar-se ell mateix.

Mòdul 1:

 • Com interpretar els apunts gràfics i esquemàtics del llibre de l’alumne
 • Ajudar a l’alumne a explicar què és el que realment vol transmetre
 • Crear un llenguatge comú que sigui la via per millorar i polir el treball, a través d’una tècnica suggerida i pactada amb l’alumne

Mòdul 2:

 • Com aprofundir en el treball intern a través del treball plàstic
 • Trobar una relació entre el qual expressa el dibuix i el color que s’hi aplicarà
 • Com treballar el collage, tintes, acrílics, aquarel·les, olis, bolígraf, llapis...

Mòdul 3:

 • Promoure la visita a exposicions, grafitis, consulta a xarxes socials...: acostumar a l’alumne a ser receptiu amb totes les expressions d’art
 • Fer entendre que tota obra passa per diferents fases: esborrany - “discussió” de la posta en escena – execució.
 • Explicar que és un procés que es pot treballar de forma discontínua i que el principi i necessitat d’immediatesa que caracteritza en general a l’alumnat adolescent no es pot aplicar en les obres plàstiques

Mòdul 4:

 • Seleccionar entre tots els membres del grup classe quines són les obres que més ens han agradat
 • Buscar un espai on exposar els treballs realitzats. Crear una “galeria”
 • Treballar el respecte per l’obra pròpia i per la dels altres
 1. Preparar el llibre individual
 2. Analitzar l’esborrany portat de casa
 3. Decidir amb els alumnes quins dels esborranys presentats s’adapten a la tècnica emprada en cada dia en concret, primer a nivell individual i després a nivell col·lectiu, si cal
 4. Aprofundir en el treball de l’esborrany presentat i al mateix temps anar augmentant en la complexitat i el coneixement de les diferents tècniques

Material bàsic i imprescindible

 • Llibreta rectangular de fulls tipus quartilla una mica gruixuts (100-120 grs)
 • Aquarel·les
 • Pinzells
 • Retoladors
 • Llapis de colors
 • Fulls (80 grs) de colors
 • Acrílics
 • Tisores
 • Cola
 • Llapis de mina de grafit de diferents densitats
 • Presència activa a un mínim del 80% del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Mar Garriga Giol.

Il·lustradora, Dissenyadora gràfica i Ceramista. Títols: forja, joieria, restauració de mobles, pintura en seda, pintura al mur, tècnica del vellut.

Professor/a

Mar Garriga
Mar Garriga

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Primària, Secundària, Vídeoconferència, Artístic