El llibre ves-i-torna de l'escola.

El llibre ves-i-torna de l'escola. "L'il·lustrador musical"

Durada

15 hores

Format

Videoconferència

Dates streaming

Del 5 al 9 de juliol.

Horari streaming

De 10 a 13  h.

Preu

60 €

Àmbit

Expressió plàstica

Nivells

Infàntil i primària

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Bloc de l'artista

Es tracta d’un treball transversal i de coordinació entre el docent de Plàstica i el de Música: partint de la cançó que es treballi en un moment determinat, l’alumne haurà d’il·lustrar la lletra o la temàtica de la mateixa emprant diferents tècniques. En funció del curs o cicle on es treballi el projecte, la tècnica serà més o menys complexa. A final de curs es farà una recopilació de les obres en format llibre.

 • Aconseguir que la il·lustració representi els elements més importants de la cançó i que sigui identificada de forma visual amb facilitat
 • Conèixer i saber tractar les diferents tècniques i aconsellar o ajudar a l’alumne a decidir per ell mateix quina emprarà.
 • Crear un clima distès on el docent, ajudat pels seus propis recursos, treballi la fusió entre els llenguatges plàstic i musical.
 • Crear col·loqui a través dels treballs realitzats.

Mòdul 1:

 • Escoltar la cançó
 • Parlar sobre el text de la cançó i sintetitzar-lo
 • Decidir quins elements de la cançó sortiran en el dibuix

Mòdul 2:

 • Proposar la cromatologia més escaient per al dibuix
 • Explicar quina tècnica es farà servir
 • Com aplicar la tècnica decidida pel docent i donar pautes individuals per a gestionar-la

Mòdul 3:

 • Com fusionar una classe de música amb una classe de plàstica. Els inicis del treball per projectes.
 • Treballar la sensibilització musical i artística.
 • Treballar la diversitat del grup classe fomentant l’ajuda entre companys, partint de ritmes de treball diferents.
 • Donar diferents eines de motivació en funció dels diferents tempos.

Mòdul 4:

 • Com trobar el potencial de cadascun dels treballs realitzats
 • Decidir entre tots quins són els treballs que millor expressen la cançó
 • Recopilar els treballs en un conte.
 1. Audició
 2. Col·loqui i preparació de l’esborrany sobre el paper
 3. Explicació de la tècnica i execució
 4. Exposició dels treballs
 5. Elaboració de l’àlbum individual de dibuixos en paral·lel amb el cançoner del curs

Material bàsic i imprescindible

 • Llibreta de format quadrat (20x20 cm) amb fulls tipus quartilla una mica gruixuts (100-120 grs)
 • Aquarel·les
 • Pinzells
 • Retoladors
 • Llapis de colors
 • Fulls (80 grs) de colors
 • Acrílics
 • Tisores
 • Cola
 • Llapis de mina de grafit de diferents densitats

Avaluació de l’aprofitament

 • Valoració de la comprensió, creativitat i sensibilitat artística en funció dels resultats dels treballs realitzats
 • Proposta d’un exercici en el qual l’alumne assumeix el rol de docent: esdevenir el mestre que acompanya els treballs realitzats i en fa el seguiment
 • Proposta d’un exercici en el qual l’alumne assumeix el rol d’alumne: esdevenir l’il·lustrador de la cançó proposada
 • Escolta de cançons de diferents gèneres musicals per a plasmar-les de manera gràfica emprant diferents tècniques

Avaluació de la satisfacció

Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Presència activa a un mínim del 80% del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Mar Garriga Giol.

Il·lustradora, Dissenyadora gràfica i Ceramista.
Títols: forja, joieria, restauració de mobles, pintura en seda, pintura al mur, tècnica del vellut.

Professor/a

Mar Garriga
Mar Garriga

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Vídeoconferència, Artístic