Ensenyar per projectes

Ensenyar per projectes

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

60 €

Àmbit

Innovació educativa

Nivells

Tots els nivells educatius

Activitat reconeguda en resolució de data 17/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Ensenyar per projectes

Aquest curs ha de servir per entendre què és la metodologia per projectes, i aprendre a saber quan i com és millor aplicar-la i com fer-ho.

 • Aprendre què significa ensenyar per projectes
 • Veure els avantatges i dificultats que presenta ensenyar per projectes i com fer-hi front
 • Analitzar diverses aplicacions a l’aula d’aquesta metodologia i en quins casos és més adequat aplicar-ho
 • Donar recursos al professorat per aplicar l’ensenyament per projectes a l’aula
 • Tenir en compte aquesta metodologia a l’aula i veure en quins casos pot ser més efectiu
 • Aprendre a treballar per projectes a l’aula
 • Desenvolupar una unitat didàctica a través d’aquesta metodologia

Mòdul 1: Ensenyar per projectes.

 • El concepte “Ensenyar per projectes”: Què és? Que significa? Que comporta?
 • Avantatges i inconvenients d’aquesta metodologia.

Mòdul 2: Teories educatives que avalen Ensenyar per projectes.

 • Teories educatives que avalen aquesta metodologia.
 • Crítiques al concepte d’ensenyar per projectes.
 • Com combinar el treball per projectes amb altres metodologies educatives.

Mòdul 3: El treball per projectes: desenvolupament i avaluació.

 • Com integrar l’ensenyar per projectes a l’aula tenint en compte les competències bàsiques.
 • Com avaluar si ensenyem per projectes.
 • Què és i què no és un projecte integrat.

Mòdul 4: Exemples d’èxit i com desenvolupar el treball per projectes a l’aula

 • Exemples d’èxit d’escoles i instituts que treballen per projectes
 • Com desenvolupar aquesta metodologia a la nostra aula
 • Conceptes a tenir en compte en el moment de l’aplicació

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes

Avaluació de l’aprofitament

 • A partir dels materials aportats en la plataforma del curs cal analitzar de forma crítica com donar valor i motivació a l’educació per projectes
 • Participar activament en un fòrum on es plantejaran situacions viscudes pels diferents participants del curs, així com les solucions emprades
 • Cal crear un document on es valori com integrar el treball per projectes en la programació del curs, i com valorar de forma positiva les diferents opcions educatives: gamificació, projectes, aules invertides, etc... i quines opcions creiem més adequades per a la nostra aula i projecte.
 • Elaborar una unitat didàctica que inclogui el treball per projectes.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Marc Troyano i Roca.

Antropòleg, gestor cultural i docent

Professor/a

Marc Troyano Roca
Marc Troyano Roca

Data inici

01 Juliol 2020

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, En línia, Inn. educativa, Gestió a l'aula