Escacs a l’escola

Escacs a l’escola

Durada

30 hores

Format

En línia i videoconferència

Dates streaming

5 al 16 de juliol

Horari streaming

De 10 a 12 h

Preu

80 €

Àmbit

Innovació educativa

Nivells

Primària, Secundària.

Activitat reconeguda en resolució de data 17/02/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Escacs

Curs teòric i pràctic per tota persona interessada en el món dels escacs educatius.

L’objectiu és que cada participant s’iniciï en la tècnica i estratègies dels escacs i la seva aplicació a l’aula amb la finalitat d’introduir els escacs en horari lectiu a les escoles i utilitzar aquest joc com a eina educativa que fomenta la reflexió i l’autocontrol.

 • Conèixer l’escaquer
 • Aprendre el moviment i manera de capturar de les peces
 • Entendre les normes bàsiques i estratègies del joc
 • Donar recursos al docent per aplicar el joc dels escacs a l’aula: treballar la reflexió i l’autocontrol en la presa de decisions. Aprendre a equivocar-se, preveure les conseqüències i avançar-se als esdeveniments

Mòdul 1:

 • Presentació del curs
 • L’escaquer (Presentació i activitats)
 • El color de les caselles (Presentació i activitats)
 • El nom de les caselles (Presentació i activitats)
 • L’origen dels escacs (Presentació i activitats)
 • Les Peces (Presentació i activitats)

Mòdul 2:

 • La Torre: moviment i forma de capturar.
 • Recursos per explicar el moviment de la torre i activitats per fer amb l’alumnat.
 • El peó: moviment i forma de capturar.
 • Recursos per explicar el moviment de la peó i activitats per fer amb l’alumnat.
 • Inici al càlcul i l’estratègia amb el peó
 • Inici al càlcul i l’estratègia combinant el peó i la torre

Mòdul 3:

 • Repàs peó i torre
 • L’alfil: moviment i forma de capturar.
 • Recursos per explicar el moviment de l’alfil i activitats per fer amb l’alumnat.
 • Inici al càlcul i l’estratègia amb l’alfil
 • La dama: moviment i forma de capturar.
 • Recursos per explicar el moviment de la dama i activitats per fer amb l’alumnat.
 • Inici al càlcul i l’estratègia amb la dama

Mòdul 4:

 • El Cavall: moviment i forma de capturar.
 • Recursos per explicar el moviment del cavall i activitats per fer amb l’alumnat.
 • Inici al càlcul i l’estratègia amb el cavall

Mòdul 5:

 • El rei, moviment i forma de capturar.
 • Recursos per explicar el moviment del cavall i activitats per fer amb l’alumnat.
 • Inici al càlcul i l’estratègia amb el rei
 • L’escac
 • L’escac i mat

Mòdul 6:

 • Repàs escac i escac i mat
 • Recursos i activitats per explicar el l’escac i l’escac i mat
 • El mat del boig i mat del pastor

Mòdul 7:

 • Repàs escac i mat
 • El mat de l’escaleta
 • El valor de les peces
 • Escac i mat en 1 jugada (Explicació, recursos i activitats)

Mòdul 8:

 • L’enroc
 • La coronació

Mòdul 9:

 • Com utilitzar la coronació per guanyar la partida
 • Regles de principi
 • El mat del passadís

Mòdul 10:

 • Escriptura algebraica

Mòdul 11:

 • Taules i l’ofegat
 • Mat amb dama i rei

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

20 hores en videoconferència per zoom.

10 hores tasca personal avaluable.

Avaluació de l’aprofitament

 • Exercicis al Moodle per cada peça treballada.
 • Pràctica de la diferència entre escac i escac i mat
 • Pràctica dels recursos de manera virtual en diferents pàgines web.
 • Creació de diferents tipus de models de mat.

Avaluació de la satisfacció 

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’assistència a les sessions sincròniques
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de totes les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula. Totes les activitats avaluables han de ser assolides satisfactòriament amb aprofitament.

Josep Oms.

Gran Mestre Internacional d’Escacs

Laura Larroca.

Formadora

Professor/a

Laura Larroca i Josep Oms
Laura Larroca i Josep Oms

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

30 hores, Primària, Secundària, Híbrid, Inn. educativa