Estill Voice Training Nivell I i II

Estill Voice Training Nivell I i II

Image

Format

Videoconferència

Nivells

Tots els nivells

Àmbit

Desenvolupament personal i autoconeixement

Activitat en tràmit de reconeixement pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Preu

370 €
350 € abans 31 de maig
595 € els dos nivells

Durada

30 hores

Dates

1, 2, 5 i 6 de juliol

Horari

De 9 a 14.30 h

El curs consisteix en la presentació de l’anatomia i fisiologia que pertany a les Figures Obligatòries de Jo Estill, les quals doten al docent d’un domini teòric i pràctic molt complet per fer un bon ús de la seva veu.

L’alumne farà pràctiques en grup i de forma individual per demostrar que ha entès el material i que és capaç de practicar-ho de forma autònoma.

Hi haurà també un espai per a l’anàlisi d’exemples àudio/visuals i de repertori. Els assistents podran optar a fer una sessió oberta que consisteix a cantar o llegir un text per a després analitzar entre tots l’ús de la veu i millorar-lo.

Una de les sessions obertes es destinarà a la higiene vocal per tal de donar eines per a tenir cura de la veu.

 • Millor control de la qualitat vocal en aplicar les Figures Obligatòries d’Estill Voice Training. Millorar la qualitat vocal per millorar la comunicació.
 • Ampliació de la gamma de timbres vocals en l’ús de la veu cantada i parlada per tal d’enriquir la comunicació. 
 • Capacitat d’utilitzar la veu sense forçar el tracte vocal. 
 • Higiene vocal. Com fer un ús correcte de la veu i millorar els hàbits.
 • Control de l’ansietat davant l’ús professional de la veu. 
 • Distinció de les qualitats vocals.

Estill Voice Craft: el mètode d’ensenyament vocal creat per Jo Estill

 • La funció primària del mecanisme de la laringe.
 • Les 13 figures obligatòries.
 • Creació de veus segons l’ús de la laringe, tracte vocal i cos.
 • L’anàlisi de les qualitats de la veu.
 • La higiene vocal. Com tenir cura i fer un bon ús de la veu.

CONTINGUT PER HORES DEL CURS D’ESTILL VOICE TRAINING

 • DIA 1 (6 hores dividit entre teoria i pràctica)
  • Anatomia i fisiologia de l’aparell fonador
  • Potència (Sistema respiratori)
  • Esforç muscular /sistemes dinàmiques
  • To (freqüència)
 • DIA 2 (6 hores)
  • Control dels plecs vocals verdaders/inici del to
  • Control dels plecs vocals falsos
  • Control dels plecs vocals verdaders/cos cobertura
  • Sessió oberta de cant/text
 • DIA 3 (6 hores)
  • Control del cartílag tiroide /cricoides
  • Control del paladar tou
  • Control de la posició laringeal
  • Sessió oberta: Higiene vocal (com fer un ús saludable de la veu i tenir-ne cura)
 • DIA 4 (6 hores)
  • Control de la llengua/mandíbula/llavis
  • Control de l’esfínter ariepiglòtic
  • Ancoratge
  • Sessió oberta de cant/text

(Tots els exercicis i qualitats descrits estan definits en el treball de Jo Estill (EVI) i per tant estan sota copyright)

Avaluació de l’aprofitament

 • Interès i participació en la realització de les activitats proposades.
 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics.
 • Els alumnes hauran de ser capaços de realitzar individualment cada una de les figures apreses durant el curs. Hauran de realitzar-les totes satisfactòriament. Es comprovaran individualment fent exercicis pràctics.

Avaluació de la satisfacció

Un cop finalitzat el curs es passarà una enquesta per valorar el grau de satisfacció dels participants. Els alumnes hauran d’avaluar els continguts del curs, el ritme, el material (escrit, vídeos...), la relació qualitat preu, el local, l’administració, així com facilitar-nos per a quin canal s’han assabentat del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades.
 • Assistència del 100 % de les classes teòrico-pràctiques.
 • Execució correcta de les activitats pràctiques i de les figures obligatòries.

Helen Rowson,

B.A., MSc Voc Path, CCI Estill Voice International

Preu

290 €
260 € abans 10 juliol
595 € els dos nivells

Durada

15 hores

Dates

4 i 5 de setembre 

Horari

De 9 a 19 h.

El curs consisteix en la presentació del mètode d’ensenyament de la veu de Jo Estill, el qual dota a l’alumne d’un domini teòric i pràctic molt complet per fer un bon ús de la seva veu.

Es tracta d’entendre com es genera la veu per tal de fer-ne un ús més ric i adequat. Aprendre a modular la veu per comunicar millor i a no forçar-la.

 • Millor control de la qualitat vocal en aplicar les Figures Obligatòries d’Estill Voice Training
 • Ampliació de la gamma de timbres vocals en l’ús de la veu cantada i parlada.
 • Capacitat d’utilitzar la veu sense forçar el tracte vocal.
 • Control de l’ansietat davant l’ús professional de la veu.
 • Intercanvi d’informació amb persones amb diferent perfil professional interessat en el treball vocal.
 • Distinció de les qualitats vocals que s’utilitzen en cada gènere musical i en diferents maneres de parlar.

Estill Voice Craft II: Aprofundir en el mètode d’ensenyament vocal creat per Jo Estill i aprendre les diferents qualitats de la veu.

 • La funció primària del mecanisme de la laringe.
 • Repàs de les 13 figures obligatòries apreses en el Nivell I.
 • Creació de veus segons l’ús de la laringe, tracte vocal i cos.
 • Entendre com es genera la veu per tal de fer-ne un ús adequat. Aprendre a modular la veu per comunicar millor i a no forçar-la.
 • L’anàlisi de les qualitats de la veu i del seu ús sense forçar el tracte vocal en realitzar les classes.
 • Control de l’ansietat i de les tensions en l’ús de la veu dels docents.
 • Contingut per hores del curs d’Estill Voice Training

DIA 1 (8 h)

 • Fisiologia i acústica associada amb la qualitat parlada
 • La qualitat parlada
 • La qualitat de falset
 • La qualitat de plorar
 • Sessió oberta de cant/text

DIA 2 (8 h)

 • Fisiologia i acústica associada amb:
 • La qualitat de twang, nasal i oral
 • La qualitat de belting  
 • La qualitat d’òpera
 • Sessió oberta de cant/text

(Tots els exercicis  i qualitats descrits estan definits en el treball de Jo Estill (EVI) i per tant estan sota copyright)

Avaluació de l’aprofitament

Interès i participació en la realització de les activitats proposades.

Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics.

Elaboració del 100 % de les activitats proposades.

Assistència del 100 % de les classes teòrico-pràctiques.

Control individual de l’execució correcte de les activitats pràctiques, de les figures obligatòries i de les diferents qualitats de la veu.

Control individual de l’extensió de la flexibilitat de l’ús de la veu del participant.

Aplicació tant a l’hora de donar les classes com en la vida quotidiana.

Avaluació de la satisfacció

Un cop finalitzat el curs es passarà una enquesta per valorar el grau de satisfacció dels participants. Els alumnes hauran d’avaluar els continguts del curs, el ritme, el material (escrit, vídeos…), la relació qualitat preu, l’administració, així com facilitar-nos per a quin canal s’han assabentat del curs.

Requisits de certificació

Elaboració del 100 % de les activitats proposades.

Assistència del 100 % de les classes teòrico-pràctiques.

Execució correcta de les activitats pràctiques i de les figures obligatòries i de les diferents qualitats.

Helen Rowson,

B.A., MSc Voc Path, CCI Estill Voice International

Professor/a

Helen Rowson
Helen Rowson

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, 30 hores, Infantil, Primària, Secundària, Vídeoconferència, Desenv. personal