Google Classroom

Google Classroom

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates streaming

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

60 €

Àmbit

Noves tecnologies

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Google Classroom

Tenir una eina externa que permeti als estudiants la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevé una bona praxi donat l'era de la informació.  Google ClassRoom facilita l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, apps, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

 • Conèixer Google ClassRoom tot sabent les possibilitats i limitacions.
 • Crear una classe i les seves parts.
 • Configurar i administrar la classe creada.
 • Afegir alumnes, professors i famílies a la classe.
 • Confeccionar apunts i/o continguts en l’entorn de Google ClassRoom
 • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
 • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
 • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes, professors i famílies.
 • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.
 • Emprar eines externes que nodreixin els continguts digitals disponibles a la classe.

Mòdul 1: Introducció a Google ClassRoom

 1. Creació d’una classe.
 2. Parts de Google ClassRoom.
 3. Personalització de la classe creada.
 4. Afegir alumnes, professors i famílies.

Mòdul 2: Secció Informació de la classe

 1. Publicació de material multimèdia i continguts.
 2. Creació de normes de la classe.

Mòdul 3: Alumnat en Google ClassRoom

 1. Configuració de grups i notícies.
 2. Seguiment de l’alumnat dels continguts del curs.
 3. Seguiment i informació a famílies en aquest entorn.

Mòdul 4: Novetats en Google ClassRoom

 1. Creació, administració i avaluació de tasques.
 2. Creació, administració i avaluació de preguntes.
 3. Creació, administració i avaluació de fòrums.
 4. Creació, administració dels esdeveniments en el calendari del curs.
 5. Avaluació general de l’alumnat.

El curs s'estructura en diferents temes: des de la presentació i posa en marxa d'una Google ClassRoom fins a crear, configurar i utilitzar tasques per l'alumnat.

Els continguts del curs seran de dos tipus:

 • Material didàctic: conjunt d'explicacions i manuals necessaris per a entendre els continguts i possibilitats de cada secció de Google ClassRoom.
 • Vídeos Demostratius: en cada secció que ho requereixi sempre es facilitarà un videotutorial de com realitzar les accions presentades en els continguts didàctics. L'objectiu és afavorir l'assoliment dels continguts i de les habilitats TIC necessàries per part dels participants al curs.

La temporització dels continguts i tasques a realitzar seran fixades mitjançant el calendari del curs.

Avaluació de l’aprofitament

El curs presenta un total de 4 tasques:

Mòdul 1: Introducció a Google ClassRoom

 • Tasca 1: es demanaran les tasques necessàries per aconseguir una classe funcional en Google ClassRoom. La participació en un fòrum d’experiències en entorns similars d’aula virtual i la inscripció d’alumnat, altres participants, i professorat, el formador. Modificar el disseny i la informació associada a la classe. Avaluar la possibilitat de la informació a les famílies.

Mòdul 2: Secció Informació de la classe

 • Tasca 2: crear diferents tipus de continguts tot avaluant les possibilitats que ofereix l’entorn. Utilització d’eines externes per vincular continguts multimèdia. Importància de les normes i com crear-les.

Mòdul 3: Alumnat en Google ClassRoom

 • Tasca 3: crear diferents grups. Associar els alumnes existents als grups creats. Publicació de notícies als alumnes, grups i famílies. Seguiment de l’alumnat en l’entorn de aula virtual.

Mòdul 4: Novetats en Google ClassRoom.

 • Tasca 4: de cada possible activitat: tasques, preguntes fòrums i esdeveniments; es demanarà un exemple de creació, administració i avaluació. Es veuran les possibilitats específiques de cada activitat per separat tot avaluant la seva utilització en pràctica diària docent. Finalment es veurà com avaluar i treure informes de la plataforma de les qualificacions de l’alumnat.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Guillermo Guerrero Hernández,

Professor Tècnic Cicles Formatius d’Informàtica

Professor/a

Guillermo Guerrero Hernández
Guillermo Guerrero Hernández

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, En línia, Tecnològic