Estill Voice Training Nivell I i II

15 hores, 30 hores, Infantil, Primària, Secundària, Vídeoconferència, Desenv. personal

Educació afectiva-sexual

15 hores, Primària, Secundària, Batxillerat, Híbrid, Ed. emocional , Atenció diversitat

El conflicte a l’aula i l’assetjament escolar (Bullying)

15 hores, Primària, Secundària, Híbrid, Ed. emocional , Atenció diversitat

Acompanyament emocional i educatiu dins l’aula

15 hores, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Vídeoconferència, Ed. emocional , Atenció diversitat

Altes capacitats: de la identificació a la intervenció

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, En línia, Atenció diversitat, Ed. especial

Com fer tutoria al grup classe de forma útil i efectiva

15 hores, Secundària, Batxillerat, En línia, Gestió a l'aula

El fang com a eina pedagògica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Híbrid, Artístic

Ensenyar per projectes

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, En línia, Inn. educativa, Gestió a l'aula

Mindfulness i gestió de l’estrès

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Vídeoconferència, Desenv. personal

Activitats matemàtiques per a primària

15 hores, Primària, Híbrid, Inn. educativa

Claus d'èxit en lideratge educatiu

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Gestió a l'aula

Com garantir l'èxit escolar en entorns vulnerables

15 hores, Primària, Secundària, Híbrid, Ed. emocional

Educació feminista, educació transformadora

30 hores, Primària, Secundària, Batxillerat, Híbrid, Ed. emocional , Atenció diversitat

El dietari de l'adolescent artista

15 hores, Primària, Secundària, Vídeoconferència, Artístic