No reciclis i altres lliçons de l’economia circular a l’aula

No reciclis i altres lliçons de l’economia circular a l’aula

Durada

15 hores

Format

En línia i videoconferència

Dates streaming

Del 5 al 9 de juliol.

Horari streaming

De 9 a 12 h.

Preu

60 €

Àmbit

Madi

Nivells

Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat.

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Reciclatge

En l’actualitat, l’educació en medi ambient a les escoles ha pivotat sobre la conveniència de practicar el reciclatge dels residus.

El present curs neix amb la intenció de proveir al professorat de coneixements sobre economia circular, a més d’eines didàctiques perquè pugui dur a terme tallers a classe i que els alumnes interioritzin els motius, reptes, principis i pràctica d’accions necessàries per a promoure un canvi cap a l’economia circular treballant-ho de manera transversal.

L'economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l'entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els bucles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L’economia circular ens demostra que el reciclatge és un últim recurs no desitjable i a on s’ha d’evitar arribar.

Per assolir el canvi cap a una economia circular s’han definit 7 accions necessàries que van més enllà del reciclatge. Les 7 accions són: redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, recuperar, renovar i finalment reciclar.

 1. Adquirir una base de coneixement teòrica i pràctica per a l’ensenyament de l’economia circular.
 2. Ajudar a desenvolupar el pensament crític dels alumnes envers els efectes que tenen les pràctiques fins ara acceptades de “reduir, reutilitzar i reciclar” .
 3. Donar als docents eines de reflexió i conscienciació sobre usos i hàbits ambientals.
 4. Ajudar els alumnes a incorporar pràctiques d’economia circular en el seu dia a dia.
 5. Comprendre el desafiament que suposen els recursos finits per al nostre sistema actual.

Mòdul 1: Introducció a l’economia circular

 • Què és l’economia circular
 • Per què és necessari introduir-la a les aules
 • Característiques i beneficis
 • Les 7 R de l’economia circular

Mòdul 2: Desafiant concepcions comunes

 • Taller (d’aplicació directa a l’aula):
  • El reciclatge no és la solució
  • És possible utilitzar menys recursos?
  • Què implica fer durar més els productes?
  • Una nova perspectiva del disseny

Mòdul 3: Pensar en sistemes. Sistema lineal versus sistema circular

 • Taller (d’aplicació directa a l’aula):
  • Representació d’un procés productiu no circular i les seves conseqüències negatives.
  • Representació d’un procés productiu biològic i la seva circularitat.
  • Com pot funcionar l’economia circular? L’exemple de la propietat versus lloguer d’una rentadora.
  • Elaboració participativa d’una definició d’economia circular.

Mòdul 4: Comprendre el repte dels recursos finits

 • Taller (d’aplicació directa a l’aula)
  • Comprendre el desafiament urgent que suposen els recursos finits per al nostre sistema econòmic actual.
  • Avaluar críticament els nostres sistemes actuals de consum i producció i explorar millors maneres de tractar els recursos.

Mòdul 5: Redisseny de plàstics

 • Taller (d’aplicació directa a l’aula).
  • Els plàstics; àngels o dimonis?
  • Reflexió sobre la presència del plàstic a la nostra vida. Exploració d’algunes aplicacions dels plàstics en la vida quotidiana.
  • Introducció dels conceptes “aprendre de la natura” i “manteniment dels materials del cercle” 
  • Un exemple real d’innovació empresarial i de disseny.

Presentacions en streaming, materials de consulta, vídeos, treballs en grup, fòrums, jocs, estudi de casos i lectures complementàries d’articles.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Avaluació de l’aprofitament

L’aprofitament s’avaluarà de manera general i concreta.

General:

 • Assistència i participació als tallers, fòrums i activitats
 • Completar les tasques assignades entre sessions
 • Participació als tallers plantejats al curs
 • Lectura i comentari dels articles complementaris

Concreta:

 • Mòdul 1: Cercar exemples actuals o possibles de l’aplicació de les 7R
 • Mòdul 2: Participació al fòrum per comentar les reflexions proposades
 • Mòdul 3: Participació al joc de cartes educatives i revelació dels d’aprenentatges clau
 • Mòdul 4: Cerca i identificació a internet de fonts d’informació sobre producció i consum de recursos naturals
 • Mòdul 5: Pràctica d’anàlisis de la circularitat d’un objecte de plàstic d’us quotidiana

Avaluació de la satisfacció  

Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.

Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Txomin Mateos Arnaiz.

Llicenciat en Administració i Direcció d’empreses. PDD - Programa Desarrollo Directivo- IESE

Professor/a

Txomin Mateos
Txomin Mateos

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Secundària, Batxillerat, Híbrid, Medi