Recursos en clau de Musicoteràpia: Els viatges musicals

Recursos en clau de Musicoteràpia: Els viatges musicals

Durada

15 hores

Format

Videoconferència

Dates streaming

5 al 9 de juliol.

Horari streaming

De 17 a 20 h

Preu

60 €

Àmbit

Expressió artística

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Musicoterapia

Les tècniques i recursos que ens aporta la Musicoteràpia, cada vegada tenen un ús més estès a tot el món. Qui no ha parat el temps escoltant un cançó? o Qui no ha recordat un lloc o algú de forma inesperada, escoltant una música? Però, alguna vegada t’has preguntat com poden ajudar aquestes experiències als altres? I, a tu mateix?

Els centres escolars i els seus projectes educatius estan experimentant una gran transformació. De forma creixent, trobem escoles i instituts amb una necessitat exponencial d’atendre i entendre els infants i adolescents de formes i amb recursos fins ara inèdits en l’entorn de l’educació formal. Els motius són més comuns del que creiem i a través de la música, també podem entendre què està passant a la societat, a la cultura, al nostre entorn, a nosaltres.

Els viatges musicals, dintre de l’entorn musicoterapèutic, han esdevingut una de les tècniques més utilitzades de manera professional, però també ha permès, a totes aquelles persones que valoren el potencial de la música, poder començar a ajudar i a ajudar-se de forma sorprenent.

En aquesta formació, compartirem recursos relacionats amb aquesta tècnica musicoterapèutica, que està construïda en base a l’audició musical i altres llenguatges complementaris. Experimentarem a través de diferents exemples, modalitats i tipus d’aplicació. I finalment, podrem posar en pràctica, amb els companys i companyes del curs, el nostre propi Viatge Musical, que ens aproparà al disseny d’activitats que cerquen assolir objectius terapèutics. 

 • Conèixer, de manera introductòria, la Musicoteràpia.
 • Conèixer, identificar i experimentar diferents tipus de Viatges musicals.
 • Aprendre tot allò necessari per aplicar la tècnica dels Viatges musicals.
 • Viure de forma conscient un petit procés musicoterapèutic..
 • Obtenir i ampliar recursos per aplicar en l’àmbit educatiu i del creixement personal.

Mòdul 1: La Musicoteràpia   

 • Què és la Musicoteràpia?
 • Models oficials de MT i principals àmbits d’actuació.
 • Principals tècniques i abordatges de la MT.

Mòdul 2: Els Viatges Musicals  

 • Els Viatges musicals i la Musicoteràpia.
 • Recursos complementaris i altres llenguatges aplicats als Viatges musicals.
 • La Playlist (llista de reproducció).
 • El disseny d’un Viatge Musical.

El curs serà en streaming a través de la plataforma Zoom. Al llarg de les sessions es desenvoluparan diferents dinàmiques pràctiques i vivencials, breus presentacions dels mòduls, es compartirà material de suport i es farà un petita tasca basada en la tècnica presentada.  

Avaluació de l’aprofitament

 • Participar activament durant les sessions, on es plantejaran diferents dinàmiques vivencials, debats i activitats pràctiques.
 • Realització de diferents activitats creatives i dinàmiques en petit grup.
 • Realització de la tasca individual relacionada amb la tècnica presentada: Viatges Musicals.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Presència activa a un mínim del 80% del total d’hores de sessions de videoconferència
 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Toni Santiago Manrique.

Mestre de música (UAB / UdL) i musicoterapeuta (ISEP / UVic)

Professor/a

Toni Santiago
Toni Santiago

Data inici

02 abril 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Primària, Secundària, Batxillerat, Vídeoconferència, Desenv. personal , Artístic