Un hort a l'escola

Un hort a l'escola

Durada

15 hores

Format

En línia i videoconferència

Dates streaming

De l'1 al 31 de juliol.

Horari streaming

Per concretar

Preu

60 €

Àmbit

Medi

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 20/01/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Hort escolarEn aquest curs es formen professionals de la docència interessats a incorporar un espai verd, lúdic, d’aprenentatge i experimentació i de gran valor sociocultural, dins l’escola i les competències de l’alumnat. El curs està enfocat a persones amb qualsevol nivell de coneixement en el món de l’agricultura, ja que segueix una evolució cronològica des de la fase preliminar de disseny del tipus d’hort, espai, i grup motor, fins a tots aquells aspectes a conèixer per tal que el manteniment de l’hort, una vegada creat, esdevingui un èxit. Sempre utilitzant-lo com a eina pedagògica.
D’aquesta manera, el curs es conforma de vuit temes i quatre activitats avaluables. Aquestes últimes s’enfoquen en aplicar de manera pràctica el contingut dels temes en l’espai escollit per cada alumne del curs, per tant, es converteixen en un recurs més de suport i d’acompanyament en la creació de l’hort a l’escola.

 • Prendre consciència de la importància i avantatges pedagògics de tenir un hort a l’escola.
 • Adquirir els coneixements necessaris per crear un hort escolar ecològic.
 • Conèixer els principis bàsics per poder gestionar un hort escolar.
 • Conèixer els principals sistemes de disseny d’hort escolar ecològic.
 • Aprendre a aplicar els diferents recursos pedagògics d’un hort a l’escola.

Mòdul 1: L’hort escolar ecològic

 • Introducció a l’agricultura ecològica.
 • Fases en el disseny d’un hort.
 • Sistemes de disseny d’un hort aplicables a l’entorn escolar.

Mòdul 2: El medi físic

 • El sòl. Definició, anàlisi del nostre sòl, necessitats.
 • El clima. Els factors climàtics influents a l’hort.

Mòdul 3: Gestió de la biodiversitat

 • Què són les associacions de cultius i quines són les més típiques.
 • Importància de la biodiversitat faunística de l’hort, com fomentar-la.

Mòdul 4: El cultiu

 • Introducció als calendaris de sembra, plantació i collita.
 • Cultius hortícoles més freqüents.
 • Cultius d’aromàtiques i medicinals més freqüents.

Mòdul 5: Tasques de manteniment

 • Com i quan treballar el sòl.
 • Control d’herbes adventícies.
 • El reg.
 • Les eines.

Mòdul 6: El compostatge

 • Com s’elabora el compostatge i tipus de compostatge a l’hort.
 • Què és compostable.
 • Problemes associats i com remeiar-los.

Mòdul 7: Control de plagues i malalties

 • Identificació de les principals plagues i malalties de l’hort.
 • Mètodes de control (culturals, físics, biològics, químics).

Mòdul 8: L’hort com a eina pedagògica

 • Adaptació als continguts curriculars i a les línies transversals educatives.
 • Recursos didàctics disponibles.
 • Metodologia

Part teòrica (10 h). L’alumnat tindrà a la seva disposició tot aquell suport teòric necessari per assolir el curs.
Part streaming (5 h). Es dedicarà una sessió de streaming setmanal, d’hora i quart de durada, des de l’hort que estarà enfocada a complementar alguns punts del temari. Aquestes sessions també s’aprofitaran per resoldre dubtes i qüestions. 
Part avaluable. El temari estarà acompanyat d’activitats avaluables (4 en total).

Avaluació de l’aprofitament

 • A partir dels materials aportats en la plataforma del curs els alumnes duran a terme una activitat avaluable per cada mòdul teòric.
 • Es valorarà l’interès i participació dels alumnes a través de les vies comunicatives.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs.

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Assistència en, com a mínim, el 75% dels streamings. No hem demanat canviar-ho.
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Darko Brajnovich Soler.
Graduat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2017. Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural, 2019.

Aida Grima Tovar.
Llicenciada en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2010. Postgrau d’Anàlisis i Intervenció SocioAmbiental, 2010-2011. Postgrau en gestió ambiental en l’empresa i en l’administració pública, 2011-2012. Curs hort escolar ecològic, 100 hores. 

Professor/a

Darko Brajnovich Soler i Aida GrimaTovar.
Darko Brajnovich Soler i Aida GrimaTovar.

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Híbrid, Medi