Usos educatius i creatius amb TIC

Usos educatius i creatius amb TIC

Durada

15 hores

Format

En línia

Dates streaming

De l'1 al 31 de juliol.

Preu

60 €

Àmbit

Noves tecnologies

Nivells

Tots els nivells

Activitat reconeguda en resolució de data 17/02/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

TICsAquest curs pretén dotar de coneixements informàtics al professorat perquè actualment l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els contextos educatius s’ha fet completament necessària. Assenyalar que les pràctiques d’ensenyament amb aquests mitjans estan condicionades als coneixements dels docents, de manera que si els formadors tenen més coneixements TIC, es poden aplicar dins les aules de manera efectiva i aportar un plus afegit per poder assolir els objectius marcats.

 • Donar recursos al docent per conèixer i descobrir aplicacions TIC i poder usar-les a les aules amb les noves metodologies d’aprenentatge.
 • Analitzar el potencial de les TIC a les aules.
 • Reflexionar i avaluar les bones pràctiques en l’ús de les TIC dins les aules.
 • Descobrir diverses aplicacions creatives com a mètode d’aprenentatge a l’aula.

Mòdul 1: Les aplicacions TIC creatives  Com es defineixen les aplicacions educatives creatives amb TIC

 • Quins elements donen valor a aquestes aplicacions
 • Utilitats i avantatges de l'ús creatiu de les aplicacions TIC dins les aules

Mòdul 2: Aplicacions creatives amb valor afegit (Symbaloo i Kahoot)

 • Symbaloo com a eina web per a fomentar l’experiència didàctica amb aplicacions interactives. 
 • Kahoot com a eina per reforçar l’aprenentatge mitjançant un joc de preguntes i respostes.

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

Avaluació de l’aprofitament

 • A partir dels materials aportats en la plataforma del curs i amb els fòrums de debat caldrà analitzar i debatre quins elements donen valor a les aplicacions creatives que podem trobar al web i quines utilitats hi veiem per a poder aplicar a les aules i aconseguir un aprenentatge més significatiu i constructiu.
 • Cada participant haurà de crear un Symbaloo amb recursos TAC.
 • Cada participant haurà de dissenyar una enquesta, un quiz i/o una discussió centrada en una de les assignatures que imparteix a les seves classes.

Avaluació de la satisfacció

 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula
 • Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les expectatives del curs

Requisits de certificació

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Núria Roca Ruaix.

Llicenciada en Filologia Catalana i GM d’explotació de sistemes informàtics i GS de paquets ofimàtics.

Professor/a

Núria Roca

Data inici

01 Juliol 2021

Durada, Nivells, Format i Temàtica

15 hores, Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, En línia, Tecnològic