fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites
Educació feminista, educació transformadora

Educació feminista, educació transformadora

Durada

30 hores. 4 streaming

Format

Telemàtic

Inici

Primer de cada mes

Horari streaming

A concretar

Preu

70 €

Àmbit

Atenció a la diversitat, Educació emocional

Nivells

Primària, Secundària, Batxillerat i FP

Dates videoconferències

Sessions síncrones: 2 dissabtes de 10 - 12 h.
Octubre:  9 i 23 / novembre: 13 i 27 / desembre: 3 i 17 / gener: 15 i 29 / febrer: 12 i 26 / març: 12 i 26 / abril: 9 i 23 / maig: 7 i 21 / juny: 4 i 18.

Inscripció a l'edició de:
Aquest curs perfila per a Diversitat i educació especial
Activitat reconeguda en resolució de data 13/10/2021 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui en l’àmbit de Primària com de Secundària. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

Objectiu General:

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliures i una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

 • Identificar les desigualtats de gènere dins l’àmbit de l’escola.
 • Detectar el sexisme en el llenguatge i assumir i incorporar la necessitat de l’ús del llenguatge inclusiu.
 • Conèixer el marc legislatiu i l’evolució social de la coeducació, des de la perspectiva feminista.
 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s’incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Avançar en l’eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules. Identificar pràctiques i dinàmiques, discriminatòries que poden generar conductes violentes per tal de prevenir i erradicar violències masclistes.
 • Conèixer els manuals i recomanacions per a un llenguatge inclusiu i aplicar-les a la pràctica docent.
 • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l’elaboració d’una unitat didàctica coeducativa.

Mòdul 1: Les dinàmiques discriminatives

1.1. El sistema sexe-gènere: la socialització i la construcció de la identitat de gènere. Rols i estereotips.

1.2. Discriminacions basades en el gènere: sexisme i androcentrisme. Igualtat des de la diferència.

1.3. La història de la coeducació: La transmissió de valors des d’una perspectiva de gènere.

Mòdul 2: El llenguatge inclusiu i no sexista

2.1. La construcció del llenguatge

2.2. Eines pràctiques per identificar el sexisme en el llenguatge

2.3. Eines i recomanacions per a l’ús del llenguatge inclusiu

Mòdul 3: Anàlisi de la meva pràctica docent

3.1. El marc normatiu i curricular: trajectòria de la coeducació.

3.2. Trencant clixés, de la igualtat a l’equitat.

3.3. Bones pràctiques coeducatives. Contes, joguines, llenguatges, textos, contextos d’aprenentatge… Basats en la diversitat.

3.4. Els sabers de les dones. Qui escriu la història i per a qui?

Mòdul 4: Eines per educar amb perspectiva de gènere

4.1. Models de feminitats i masculinitats. Revalorar el que és femení.

4.2. L’amor romàntic i l’amor amb bons tractes: ni prínceps blaus ni princeses promeses

4.3 Tutoria i orientació acadèmica.

4.4. Repensar els espais comuns: qui domina el pati?

Mòdul 5. Em poso les ulleres de gènere

5.1. Com podem incorporar els aprenentatges. Fortaleses i debilitats.

5.2. Conclusions i reptes.

La metodologia que proposem pretén potenciar al màxim les capacitats de les persones participants, combinant treball individual i treball en equip, per afavorir l’intercanvi d’idees i el consens.

Com a punt de partida, plantegem una metodologia amb les següents característiques:

 • Expositiva: Aportant les dades i coneixements per a generar interrogants i punts de partida per a elaborar nous coneixements a partir de la reflexió grupal i de la diagnosi de la pròpia realitat educativa.
 • Participativa i oberta: Les persones receptores han de constituir-se en el nucli de la formació, plantejant-se els diferents temes de tal manera que es generi un intercanvi d’informació i punts de vista entre formadores i participants.
 • Motivadora i vivencial: Per connectar amb les necessitats i interessos de les i els participants i responent a ells, la qual cosa considerem essencial per aconseguir aprenentatges significatius.

Quan es donin les condicions necessàries s’afavorirà la utilització de la metodologia socioafectiva, en la qual es parteix de la pròpia experiència per facilitar la transformació personal i afavorir l’acció.

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Alícia García López

Llicenciada en ciències de l’educació, especialitat Psicologia.

Rocío Ruiz Martínez.

Docent i investigadora de perspectiva de gènere a la Universitat Rovira i Virgili.

Formadora o formador

Alícia García López i Rocío Ruiz Martínez
Alícia García López i Rocío Ruiz Martínez

Inici d'inscripcions

01 Setembre 2021

Durada, Nivells, Format, Temàtica i Matrícula

30 hores, Atenció diversitat, Batxillerat, Ed. emocional , Formació Professional, Matrícula oberta, Perfil Diversitat i Educació especial, Primària, Secundària, Vídeoconferència