fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites
Coeducació i perspectiva de gènere a la pràctica docent

Coeducació i perspectiva de gènere a la pràctica docent

Durada

20 hores

Format

En línia

Dates

De l'1 al 22 de juliol

Horari streaming

Dimarts matí de 9.30 a 12 h

Preu

60 € (50 € - 23 juny)

Àmbit

Educació emocional

Destinataris

Tots els nivells educatius.

Places exhaurides

Activitat reconeguda en resolució de data 16/03/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines per poder identificar les diferents formes de discriminació derivades del sistema sexe-gènere, alhora que ofereix recursos i reflexions per introduir la coeducació en tots els àmbits de la pràctica docent, ja sigui a la Primària, la Secundària o la formació professional. Es capacitarà per plantejar noves metodologies i propostes d’activitats innovadores amb perspectiva de gènere que fomentin una educació més igualitària, justa i lliure d’estereotips i discriminacions.

Objectiu General:

Desenvolupar les capacitats necessàries per promoure, des de l’educació, la igualtat de gènere com a factor clau per a fomentar persones més lliures i una societat més justa i equitativa.

Objectius Específics:

 • Identificar les desigualtats de gènere dins l’àmbit educatiu.
 • Detectar el sexisme en el llenguatge i assumir i incorporar la necessitat de l'ús del llenguatge inclusiu.
 • Conèixer el marc legislatiu i l’evolució social de la coeducació, des de la perspectiva feminista.
 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Avançar en l'eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules. Identificar pràctiques i dinàmiques, discriminatòries que poden generar conductes violentes per tal de prevenir i erradicar violències masclistes.
 • Conèixer les recomanacions per a un llenguatge inclusiu i aplicar-les a la pràctica docent.
 • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l'elaboració d’una unitat didàctica coeducativa.

Mòdul 1: Les dinàmiques discriminatòries

1.1. El sistema sexe-gènere: la socialització i la construcció de la identitat de gènere. Rols i estereotips

1.2. Discriminacions basades en el gènere: sexisme i androcentrisme. Igualtat des de la diferència

1.3. Coeducació: La transmissió de valors des d’una perspectiva de gènere

 

Mòdul 2: Anàlisi de la meva pràctica docent

2.1. El marc normatiu i curricular: trajectòria de la coeducació

2.2. Trencant clixés, de la igualtat a l’equitat

2.3. Bones pràctiques coeducatives. Contes, joguines, llenguatges, textos, contextos d’aprenentatge… Basats en la diversitat

2.4. Els sabers de les dones. Qui escriu la història i per a qui?


Mòdul 3: El llenguatge inclusiu i no sexista

3.1. La construcció del llenguatge

3.2. Com identificar el sexisme en el llenguatge

3.3. Eines i recomanacions per a l'ús del llenguatge inclusiu i no sexista

 

Mòdul 4: Eines per educar amb perspectiva de gènere

4.1. Models de feminitats i masculinitats

4.2. L’amor romàntic i l'amor amb bons tractes

4.3 Tutoria i orientació acadèmica

4.4. Innovació educativa per la igualtat de gènere

La metodologia que proposem pretén potenciar al màxim les capacitats de les persones participants, combinant treball individual i treball en equip, per afavorir l'intercanvi d'idees i el consens.

Com a punt de partida, plantegem una metodologia amb les següents característiques:

 • Expositiva: Aportant les dades i coneixements per generar interrogants i punts de partida per a elaborar coneixements a partir de la reflexió grupal i de la diagnosi de la pròpia realitat educativa.
 • Participativa i oberta: Les persones receptores han de constituir-se en el nucli de la formació, plantejant-se els diferents temes de tal manera que es generi un intercanvi d'informació i punts de vista entre formadores i participants.
 • Motivadora i vivencial: Per connectar amb les necessitats i interessos de les i els participants i responent a ells, la qual cosa considerem essencial per aconseguir aprenentatges significatius.

Quan es donin les condicions necessàries s'afavorirà la utilització de la metodologia socioafectiva, en la qual es parteix de la pròpia experiència per facilitar la transformació personal i afavorir l'acció.

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Alícia García López.

Docent llicenciada en ciències de l'educació, especialitat Psicologia.

Rocío Ruiz Martínez.

Docent i investigadora de perspectiva de gènere a la Universitat Rovira i Virgili.

Formadora o formador

Alícia García López i Rocío Ruiz Martínez
Alícia García López i Rocío Ruiz Martínez

Inici d'inscripcions

20 abril 2022

Durada, Nivells, Format, Temàtica i Matrícula

Matrícula tancada