fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites
T’ajudem a cuidar la llengua catalana a l’aula

T’ajudem a cuidar la llengua catalana a l’aula

Durada

20 hores

Format

En línia

Dates

De l'1 al 22 de juliol

Horari

A la conveniència de l’alumne

Preu

60 € (50 € - 23 juny)

Àmbit

Lingüístic 

Destinataris

Tots els nivells educatius.

Places exhaurides

Activitat reconeguda en resolució de data 16/02/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

L’activitat que es proposa pretén que el professorat pugui expressar-se amb correcció en qualsevol especialitat que imparteixi convertint-se en un bon exemple per a l’alumnat. Per això, i essent conscients que des del 2016 hi ha hagut una modificació important d’aspectes gramaticals i lexicals de la llengua catalana, proposem un curs per tal que tots/es els/les docents de qualsevol especialitat que ho desitgin puguin repassar, conèixer i posar en pràctica aspectes ortogràfics, gramaticals i lexicals bàsics i actualitzats.

 • Fer un repàs d’aspectes bàsics d’ortografia, gramàtica i sintaxi de la llengua catalana que generen dubtes habitualment.
 • Utilitzar mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors per introduir un tema, relacionar idees, emfatitzar, introduir conclusions, indicar causa, etc... tot coneixent les noves acceptacions introduïts a l’última Nova Gramàtica de la Llengua Catalana. 
 • Emprar correctament la llengua catalana en la redacció de textos propis.

Mòdul 1: Ortografia 

 • accent diacrític
 • duplicació de r en alguns compostos i derivats 
 • apòstrof
 • guionet 
 • vocals en síl·labes àtones 

Mòdul 2: Preposicions: 

 • per i per a 
 • preposicions davant d’infinitiu
 • preposició A davant CD

Mòdul 3: Pronoms: 

 • pronoms febles 
 • combinacions de pronoms 
 • pronom EN, HO 

Mòdul 4: Lèxic: 

 • formació de nous mots: prefixació i sufixació 
 • últimes incorporacions al DIEC
 • mots perillosos 

Mòdul 5: Miscel·lània 

 • concordances 
 • locucions 
 • verbs SER, ESTAR 

El treball amb els materials del curs es combinarà amb propostes pràctiques i, sobretot, amb l'aprofitament de les interaccions entre professora i alumnes. El curs consisteix en 20 hores no presencials, virtuals. Aquestes 20 hores estan dividides en 5 blocs diferents. En aquest curs, cal que l’alumnat es connecti a la plataforma moodle de la Fundació Universitària Martí l’Humà on hi trobarà la guia didàctica del curs, juntament amb tot el material necessari per poder-lo realitzar, material descarregable i esquemàtic per poder tenir sempre a mà.

 Alhora serà la plataforma mitjançant la qual la professora del curs oferirà diferents exercicis a realitzar  i a partir de la qual l’alumnat realitzarà els lliuraments respectius.

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació en el 80% dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades. 

Avaluació de l’aprofitament  

 • Superació d’una activitat final de cada mòdul:
 • BLOC 1: Accentuació, apostrofació i col·locació de guionets correctament en un text proposat per la docent d’acord amb el contingut treballat al bloc 1. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats. 
 • BLOC 2: Superació d’un test de preguntes de selecció múltiple de diferents situacions lingüístiques treballades al bloc 2. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats. 
 • BLOC 3: Realització correctament d’un exercici de substitució pronominal d’acord amb el contingut treballat dins del bloc 3. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats. 
 • BLOC 4: Realització d’una activitat en la qual s’utilitzen correctament els mots perillosos i les noves incorporacions treballades al bloc 3. 
 • BLOC 5: Realització d’un text propi elaborat per l’alumnat en el qual s’emprin exemples de concordances, locucions i situacions de SER i ESTAR treballades al bloc 4. És necessari assolir satisfactòriament el 50% dels casos plantejats. 

Isabel Carretero Cano.

Llicenciada en Filologia catalana i Llicenciada en Teoria de la literatura i literatura comparada.

Formadora o formador

Isabel Carretero Cano
Isabel Carretero Cano

Inici d'inscripcions

20 abril 2022

Durada, Nivells, Format, Temàtica i Matrícula

Matrícula tancada