fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites
Plataformes d’aprenentatge: Moodle vs Google Classroom

Plataformes d’aprenentatge: Moodle vs Google Classroom

Durada

20 hores

Format

En línia

Dates

De l'1 al 25 de juliol

Horari

A la conveniència de l’alumne

Preu

60 € (50 € - 23 juny)

Àmbit

Tecnològic

Destinataris

Tots els nivells educatius.

Acreditació perfil

Competència digital

Places exhaurides

Activitat reconeguda en resolució de data 16/02/2022 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Moodle i Google Classroom esdevenen actualment les eines digitals més potents en entorns d'aula virtual. Actualment aquestes  plataformes són de les més emprades en tots els nivells i en la majoria dels centres educatius. Aquestes plataformes permeten a l’alumnat i docents la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, esdevenen una bona praxi donat l'era de la informació. Faciliten l'intercanvi d'informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permeten  l'estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d'afavorir l'assimilació dels continguts per part de l'alumnat. Afavoreixen les  tasques com els debats, l'entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del docent vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l'assistència de l'alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les famílies en temps real de les tasques realitzades pels seus fills.

 • Conèixer Moodle i Google Classroom sabent les possibilitats i limitacions.
 • Crear un curs i les seves parts.
 • Configurar i administrar curs.
 • Afegir alumnes i  professors.
 • Confeccionar apunts i/o continguts en cada plataforma.
 • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació.
 • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe.
 • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes i professors.
 • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.

A continuació es detallen els temes a tractar:

Mòdul 1: Introducció a Moodle:

 1. Conèixer Moodle.
 2. Creació d’un curs.
 3. Edició del curs.
 4. Modificació perfil usuari.
 5. Modificació paràmetres del curs.
 6. Gestió de grups i inscripció de l'alumnat.
 7. Les etiquetes.
 8. Creació de recursos didàctics: directori, pàgines, enllaços, glossaris, llibres, fòrums, consultes i tasques.
 9. Creació de blocs laterals i configuració. El calendari del curs. Creació d’esdeveniments.

Mòdul 2: Introducció a GoogleClassRoom

 1. Creació d’una classe.
 2. Parts de GoogleClassRoom
 3. Personalització de la classe creada
 4. Afegir alumnes, professors i famílies.
 5. Creació de recursos didàctics: directori, pàgines, enllaços, glossaris, llibres, fòrums, consultes i tasques.
 6. Avaluació general de l’alumnat.

El curs s'estructura en diferents mòduls des de la presentació i posada en marxa d'un curs  de Moodle  o  Classroom fins a crear, configurar i avaluar les  tasques per l'alumnat.

Els continguts presents al curs seran de dos tipus:

 • Material didàctic: conjunt d'explicacions  i manuals necessaris per entendre els continguts i possibilitats de cada plataforma.
 • Vídeos Demostratius: en cada secció que ho requereixi sempre es facilitarà un vídeo tutorials de com realitzar les accions presentades en els continguts didàctics. L'objectiu és afavorir l'assoliment dels continguts i de les habilitats TIC necessàries per part dels participants al curs.

Durant tot el curs sempre estaran disponibles fòrum pels participants per cercar l’aclariment de dubtes, resolució d’incidències i la col·laboració.

La temporització dels continguts i tasques a realitzar seran fixades mitjançant el calendari del curs

 • Elaboració del 100% de les activitats proposades.
 • Participació en, com a mínim, el 80% dels fòrums establerts.
 • Lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Realització de totes les tasques de manera satisfactòria.

Avaluació de l’aprofitament  

El curs presenta un total de 4 tasques on els participants hauran de demostrar de forma empírica l’assoliment dels continguts i habilitats. Cada una d’aquestes tasques ha de rebre la qualificació de Tasca completada satisfactòriament per poder ser valorada positivament. En cas contrari, el participant haurà de rectificar, refer la tasca fins a assolir aquesta qualificació.

 A continuació es detallen les tasques proposades:

Mòdul1: Introducció a Moodle 

 • Tasca 1: modificació dels paràmetres del curs de Moodle. Inscripció d’alumnes exemple al curs i creació d’etiquetes. Creació d’etiquetes i creació de material didàctic.
 • Tasca 2: de cada possible activitat: tasques, preguntes fòrums i esdeveniments; es demanarà un exemple de creació, administració i avaluació. Es veuran les possibilitats específiques de cada activitat per separat tot avaluant la seva utilització en pràctica diària docent. 

Mòdul 2: Introducció a GoogleClassroom

 • Tasca 3: creació d’una classe nova en classroom. Modificar el disseny I la informació associada a la classe. Avaluar la possibilitat de la informació a les famílies. Crear diferent tipus de continguts tot avaluant les possibilitats que ofereix l’entorn. Utilització d’eines externes per vincular continguts multimèdia. 
 • Tasca 4: de cada possible activitat: tasques, preguntes fòrums i esdeveniments; es demanarà un exemple de creació, administració i avaluació. Es veuran les possibilitats específiques de cada activitat per separat tot avaluant la seva utilització en pràctica diària docent. Finalment es veurà com avaluar i treure informes de la plataforma de les qualificacions de l’alumnat

Guillermo Guerrero Hernández

Professor tècnic Cicles Formatius d’Informàtica

Formadora o formador

Guillermo Guerrero Hernández
Guillermo Guerrero Hernández

Inici d'inscripcions

20 abril 2022

Durada, Nivells, Format, Temàtica i Matrícula

Matrícula tancada