fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites

Formació per a docents

Estratègies per a la docència virtual

Estratègies per a la docència virtual

Durada

30 hores

Format

Telemàtic

Inici

Primer de cada mes

Horari

A conveniència

Preu

80 €

Àmbit

Tecnologia

Nivells

Infantil, Primària, Secundària.

Pendent del reconeixement pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012)

Aquest curs pretén reflexionar, debatre i oferir recursos pedagògics i eines per adaptar la docència presencial a la docència virtual, tenint en compte que és fonamental implantar metodologies actives i col·laboratives que ajudin a millorar la motivació de l’alumnat. Una adient adaptació i planificació  dels continguts  i de la comunicació entre els docents i l’alumnat pot ajudar a oferir una docència no presencial de qualitat.

 • Conèixer la importància de planificar una bona estratègia metodològica per impartir classes virtuals.
 • Analitzar diverses plataformes LCMS i eines per crear continguts virtuals de qualitat.
 • Aprendre a dissenyar i crear materials que fomentin la col·laboració i l’aprenentatge actiu així com una bona comunicació amb l’alumnat.

Mòdul 1: Anàlisi de materials que ens permetin planificar continguts adaptats a la docència virtual

 • Com adaptem els materials de la docència presencial a la virtual
 • Quins elements donen valor a aquests materials
 • Avantatges i inconvenients dels materials virtuals

Mòdul 2: Presentació  de plataformes LCMS

 • Diferències principals entre una plataforma LMS i una LCMS
 • Principals elements de les plataformes LCMS
 • Claus per triar una determinada plataforma LCMS

Mòdul 3: Eines digitals de creació de tasques i activitats col·laboratives

 • Definició d’eines col·laboratives
 • Com adaptar les tasques a l’ensenyament virtual
 • Eines educatives per crear tasques virtuals

Mòdul 4: Eines per establir una bona comunicació amb l’alumnat

 • Recursos i eines per estimular el feedback
 • Com motivar la comunicació virtual
 • Atenció a la diversitat dins l’aula virtual

El treball amb els materials del curs es combinarà amb alguna proposta pràctica i, sobretot, amb l’aprofitament de les interaccions entre professor i alumnes.

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades.
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts.
 • Lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.
 • Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca professional dins l’escola i la seva concreció a l’aula.
 • Capacitat d’autonomia en la realització dels exercicis.

Núria Roca i Ruaix

Formadora o formador

Núria Roca

Inici d'inscripcions

01 Setembre 2021

Durada, Nivells, Format, Temàtica i Matrícula

30 hores, Infantil, Primària, Secundària, En línia, Tecnològic, Matrícula oberta