fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites
Com garantir l’èxit escolar en entorns vulnerables

Com garantir l’èxit escolar en entorns vulnerables

Durada

20 hores

Format

Telemàtic i videoconferència

Inici

Primer de cada mes

Horari

A conveniència

Preu

50 €

Àmbit

Atenció a la diversitat, Educació emocional

Nivells

Primària, Secundària.

Dates videoconferències

Sessions síncrones: 2 dissabtes de 10 - 12 h.
A determinar quins dissabtes de cada mes

Inscripció a l'edició de:
Activitat reconeguda en resolució de data 13/10/2021 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Aquesta formació té la voluntat de proporcionar eines i recursos als i a les docents de primària i secundària per incorporar en la seva metodologia pautes que afavoreixin l’aprenentatge a infants i joves que es troben en un entorn familiar vulnerable. A vegades les situacions socioeconòmiques desfavorables de les famílies, obstaculitzen el seguiment del curs acadèmic i, una educació transformadora, hauria de poder garantir la igualtat de condicions en les persones en edat escolar, sense caure en el proteccionisme ni en les discriminacions.

Objectiu General:

Oferir eines i recursos al personal docent per a la detecció i abordament de situacions que entorpeixen el rendiment acadèmic en els/les alumnes, provinents d’entorns amb dificultats socioeconòmiques.

Objectius Específics:

 • Identificar les possibles desigualtats per motius socioeconòmics familiars.
 • Conèixer els recursos i els circuits del territori que puguin facilitar millores en les condicions particulars de cada alumne/a i llurs famílies.
 • Conèixer el marc legislatiu i els drets i deures de la infància i l’adolescència.
 • Incorporar a les aules metodologies inclusives.
 • Potenciar el treball en xarxa amb altres agents que actuen dins i fora dels centres educatius.

Mòdul 1: Mirant més enllà

 • Com afavorir dinàmiques inclusives dins l’aula a on hi hagi persones que tenen malestar per factors socioeconòmics.
 • Detecció d’indicadors que visibilitzen situacions de risc d’exclusió.
 • Com crear espais on l’alumnat pugui deixar de banda les cuirasses i parlar des del cor.
 • Eduquem l’empatia?

Mòdul 2: Importància de la comunitat educativa en els processos resilients

 • Breu introducció al marc legislatiu d’infància i adolescència.
 • Mapeig de recursos existents en el territori.
 • La importància d’un bon treball en xarxa i interdisciplinari. Sumem sinergies.
 • La figura de la família com a element imprescindible en els processos resilients.

La metodologia que proposem pretén potenciar al màxim les capacitats de les persones participants, combinant treball individual i treball en equip, per afavorir l’intercanvi d’idees i el consens.

Com a punt de partida, plantegem una metodologia amb les següents característiques:

 • Expositiva: Aportant les dades i coneixements per a generar interrogants i punts de partida per a elaborar nous coneixements a partir de la reflexió grupal i de la diagnosi de la pròpia realitat educativa.
 • Participativa i oberta: Les persones receptores han de constituir-se en el nucli de la formació, plantejant-se els diferents temes de tal manera que es generi un intercanvi d’informació i punts de vista entre formadores i participants.
 • Motivadora i vivencial: Per connectar amb les necessitats i interessos de les i els participants i responent a ells, la qual cosa considerem essencial per aconseguir aprenentatges significatius.

Quan es donin les condicions necessàries s’afavorirà la utilització de la metodologia socioafectiva, en la qual es parteix de la pròpia experiència per facilitar la transformació personal i afavorir l’acció.

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Alícia García López

Llicenciada en ciències de l’educació, especialitat Psicologia.

Formadora o formador

Alícia García López
Alícia García López

Inici d'inscripcions

01 Setembre 2021

Durada, Nivells, Format, Temàtica i Matrícula

20 hores, Atenció diversitat, Ed. emocional , Matrícula oberta, Primària, Secundària, Vídeoconferència