fbpx
 • +34 938 605 060
 • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites
Introducció a Moodle

Introducció a Moodle

Durada

30 hores

Format

Telemàtic

Inici

Primer de cada mes

Horari

A conveniència

Preu

60 €

Àmbit

Tecnològic

 

Nivells

Tots els nivells

Inscripció a l'edició de:
Aquest curs perfila per a Competència digital
Activitat reconeguda en resolució de data 13/10/2021 pel Departament d’Educació en virtut de l’Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).

Moodle esdevé actualment una de les eines digitals més potents en entorns d’aula virtual. Actualment aquesta plataforma és una de les més emprades en tots els nivells i en la majoria dels centres educatius. Aquesta plataforma permet als estudiants i docents la comunicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any; esdevé una bona praxi donat l’era de la informació. Moodle facilita l’intercanvi d’informació entre docent i alumnat, aportant eines, suports digitals, etc. que afavoreixen les dinàmiques diàries de les classes.

Permet l’estructuració, en format de temes, setmanes, continguts claus, tasques de forma eficient d’afavorir l’assimilació dels continguts per part de l’alumnat. Afavoreix tasques com els debats, l’entrega i correcció de tasques, avaluació de les mateixes i finalment el feedback del professor vers cada alumne present al seu grup.

El seguiment de l’assistència de l’alumnat es realitza de manera fàcil i eficient, permetent la notificació a les

• Conèixer Moodle sabent les possibilitats i limitacions. • Crear un curs i les seves parts. • Configurar i administrar un curs. • Afegir alumnes i professors. • Confeccionar apunts i continguts en l’entorn de Moodle. • Crear, configurar i administrar tasques i la seva avaluació. • Crear, configurar i administrar esdeveniments de la classe. • Crear, configurar i administrar debats i espais d’intercanvi entre alumnes i professors. • Avaluar i fer el seguiment del desenvolupament de l’alumnat.

Objectiu General:

Oferir eines i recursos al personal docent per a la detecció i abordament de situacions que entorpeixen el rendiment acadèmic en els/les alumnes, provinents d’entorns amb dificultats socioeconòmiques.

Objectius Específics:

 • Identificar les possibles desigualtats per motius socioeconòmics familiars.
 • Conèixer els recursos i els circuits del territori que puguin facilitar millores en les condicions particulars de cada alumne/a i llurs famílies.
 • Conèixer el marc legislatiu i els drets i deures de la infància i l’adolescència.
 • Incorporar a les aules metodologies inclusives.
 • Potenciar el treball en xarxa amb altres agents que actuen dins i fora dels centres educatius.

Mòdul 1: Introducció al Moodle i els primers passos

 1. Conèixer Moodle.
 2. Creació d’un curs.
 3. Pàgina principal de Moodle i del curs.
 4. Edició del curs.
 5. Modificació perfil usuari.
 6. Modificació paràmetres del curs.
 7. Gestió de grups i inscripció de l'alumnat.
 8. Les etiquetes.

Mòdul 2: Els recursos de Moodle

 1. El sistema de fitxers de Moodle i la seva gestió.
 2. Creació de recursos didàctics: directori, pàgines, enllaços, glossaris, llibres, fòrums, consultes.

Mòdul 3: Blocs laterals i les tasques del curs.

 1. Creació de blocs laterals i configuració.
 2. El calendari del curs. Creació d’esdeveniments.
 3. Les taques: configuracions possibles i avaluació.

Mòdul 4: Còpia de seguretat del curs.

 1. Reinici d’un curs i el seu reaprofitament.
 2. Importància de les còpies de seguretat i el seu ús.

El curs s’estructura en diferents mòduls, des de la presentació i posada en marxa d’un curs de Moodle fins a crear, configurar i avaluar les tasques per l’alumnat.

Els continguts presents al curs seran de dos tipus:

 • Material didàctic: conjunt d’explicacions i manuals necessaris per entendre els continguts i possibilitats de cada part de Moodle.
 • Vídeos Demostratius: en cada secció que ho requereixi sempre es facilitarà un videotutorial de com realitzar les accions presentades en els continguts didàctics. L’objectiu és afavorir l’assoliment dels continguts i de les habilitats TIC necessàries per part dels participants al curs.

Durant tot el curs sempre estaran disponibles fòrums per als participants per cercar l’aclariment de dubtes, resolució d’incidències i la col·laboració.

La temporització dels continguts i tasques a realitzar seran fixades mitjançant el calendari del curs.

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts
 • Realització i lliurament correcte de les activitats pràctiques proposades i la seva òptima aplicació a l’aula.

Guillermo Guerrero.

Professor tècnic Cicles Formatius d’Informàtica

Formadora o formador

Guillermo Guerrero Hernández
Guillermo Guerrero Hernández

Inici d'inscripcions

01 Setembre 2021

Durada, Nivells, Format, Temàtica i Matrícula

30 hores, Batxillerat, Digital, En línia, Formació Professional, Infantil, Matrícula oberta, Perfil Competència digital , Primària, Secundària