fbpx
  •  Tancat per vacances fins l'1 de setembre
caenfrites
Image

Càtedra d’Economia Circular Circularcat

La missió de la Càtedra d’Economia Circular, Circularcat és “convertir-se en un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert que contribueixi activament a facilitar la transició de l’economia lineal a l’economia circular; a tal efecte posarà en marxa activitats per tal de difondre, informar, sensibilitzar, motivar, formar, transmetre coneixement, fer recerca bàsica i  aplicada  i acompanyar a tots els actors de la nostra societat en general a fer viable aquesta transició”.

Les activitats que impulsarà la Càtedra podran ser: formació reglada, formació continuada, conferències, seminaris, xerrades, exposicions... facilitant i patrocinant projectes de recerca, que contribueixin a aportar coneixement i transferència del mateix en economia circular; s’oferiran serveis d’assessoria i confecció d’estudis específics sobre economia circular a entitats públiques i privades que  ho sol·licitin.