Image

Mindfulness i meditació als Centres Penitenciaris

Projecte de creixement personal i reinserció per a persones internes als centres penitenciaris de Catalunya.

Es tracta d'un programa d'intervenció psicoeducativa basat en Mindfulness, centrat a augmentar els recursos, les capacitats i les habilitats dels participants per a aprofundir en la pròpia consciència. 

El programa ofereix eines per a desenvolupar recursos personals i capacitats per a la regulació de les emocions, la comunicació no violenta i la gestió de conflictes, així com el perdó i la reconciliació en l'àmbit personal i de relacions. 

Aquest programa es basa en una visió integral i global del desenvolupament humà, social i espiritual. Fomentant la confiança, la flexibilitat, el coratge, la compassió i el sentit de la humanitat compartida dels participants.