fbpx
  • +34 938 605 060
  • Dl a dv de 9 a 13 h - dl a dj de 16 a 19 h
caenfrites

Programa de simbiosi industrial

Les empreses són agents imprescindibles per avançar en la transició efectiva cap a l’economia circular

La Simbiosi Industrial és l'associació d'empreses que desenvolupen relacions entre elles per millorar l'ús dels recursos i reduir els seus impactes ambientals de manera conjunta. La Simbiosi Industrial facilita l'intercanvi d'energia, materials, aigua i productes derivats per tancar els cicles de materials i energia, maximitzar l'ús de residus i minimitzar l'ús de materials verges. El subproducte d’una empresa és la matèria primera d’una altra empresa

Per promoure la simbiosi industrial, la FUMH ha desenvolupat un programa específic de Simbiosi Industrial Circularcat

OBJECTIU

És intenció de la FUMH la incentivació de les empreses per a la promoció d’actuacions de Simbiosi Industrial al territori.

ACTUACIÓ

Per a portar a terme el programa de Simbiosi industrial  la FUMH ha construït  un equip de treball amb diverses entitats i empreses de reconegut prestigi, incorporant al mateix  les figures de socis col·laboradors: socis de coneixement i socis executius. La FUMH amb la Càtedra d’Economia Circular, Circularcat  serà el líder que impulsarà, gestionarà i coordinarà totes les actuacions de l’equip de treball del programa de Simbiosis industrial, actuant com a  coordinador del programa amb les empreses participants.

1a FASE, Projecte estratègic 

La FUMH ha establert un acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya,  com a soci de coneixement, mitjançant el qual els alumnes d’últim any de grau o màster desenvoluparan els seus treballs de final de grau o màster curriculars amb un estudi de simbiosi industrial en un entorn real industrial amb les empreses identificades.

2a FASE, Projecte executiu 

La FUMH conjuntament amb un o diversos socis executius, desenvoluparà i presentarà un Projecte executiu on s'estableix amb detall l’acció o accions que cal implementar per l’empresa, així com totes les recomanacions que es considerin pertinents pel desenvolupament òptim de la mateixa i el seu conseqüent pressupost econòmic.

Una empresa que participi en el programa de Simbiosi industrial de la Càtedra  d’Economia Circular, Circularcat  de la FUMH pot esperar cinc fonts de valor.

  • El valor d’abastament i recull tota mena de reducció de costos directes que s’obtenen per incorporar materials recuperats. El cost d’adquisició dels materials és inferior al preu d’adquirir-los nous als proveïdors habituals.
  • El valor ambiental recull els beneficis que resulten d’una millora d’empremtes ecològiques, per exemple: facilitat de compliment de normatives i la millora de la imatge verda.
  • El valor de client capta l’increment de la fidelitat dels clients, la millora de la satisfacció i la preferència dels productes.
  • El valor informatiu és aquell que s’obté quan una empresa fa actuacions per adoptar pràctiques d’economia circular i de passada obté dades valuoses sobre processos de producció, subministrament, taxes de fallada, vida útil de producte i patrons d’uns. Tot això reverteix en una millora dels processos productius.
  • La selecció de talent, la possibilitat de veure insitu futurs llicenciats de grau o màster en funcions reals, és una gran oportunitat per captar talent orgànicament pels projectes de present o futur de les empreses participants.